De lasten voor ondernemers en overheden zijn flink gedaald door een nieuwe manier van aanbesteden. In totaal ging het om een lastenverlichting van 184 miljoen euro per jaar. 

Dat blijkt uit de evaluatie van de Aanbestedingswet die in 2013 in werking trad.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken stuurde het onderzoek woensdag naar de Tweede Kamer. De lasten voor bedrijven daalden met 157 miljoen euro per jaar en voor overheden met 27 miljoen euro.

De lastenverlichting komt vooral door het elektronisch aanbestedingssysteem van de overheid: Tenderned. Bedrijven kunnen hier op één centrale plek zien welke aanbestedingen er zijn waaraan ze eventueel mee kunnen doen.

Ook zijn de procedures voor de aanbestedingen eenvoudiger gemaakt. Zo moet een ondernemer die de opdracht mag gaan uitvoeren pas achteraf bewijsstukken aanleveren.