De arbeidsomstandigheden bij de reparaties aan tankschepen zijn behoorlijk vooruit gegaan. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op scheepswerven en scheepsreparatiebedrijven. In 2014 constateerde de inspectie bij 53 procent van de tankschepen overtredingen. In 2011 was dit nog 71 procent.

Reparatie of onderhoud in tankschepen vindt vaak plaats in kleine ruimtes. Werknemers mogen die pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentratie en mogelijke gevaarlijke gassen en dampen.

Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, bedwelmd of vergiftigd raken. Uit de inspectie bleek dat in 40 procent van de gevallen de metingen niet correct worden uitgevoerd. In 2011 had 56 procent van de bedrijven helemaal geen controles gedaan.