De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de eerste helft van dit jaar met 11 procent op jaarbasis gestegen. De omzet van uitzendbureaus lag 12 procent hoger dan in de eerste helft van 2014. 

Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

In de afgelopen periode (week 21 tot en met 24) lag het aantal uitzenduren 9 procent hoger dan een jaar eerder, wat uitzendbureaus 10 procent meer omzet opleverde.

Met name de techniekbranche droeg daar aan bij. Daar nam het aantal gewerkte uren met 23 procent toe en de omzet met 20 procent. In de administratieve sector was dat respectievelijk 10 en 11 procent en in de industrie 6 en 7 procent.

Ook over de gehele eerste jaarhelft gemeten trok de technische sector de kar. Er was 25 procent meer uitzendwerk beschikbaar voor technici.

In de administratieve sector groeide de werkgelegenheid met 8 procent en in de industrie met 10 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in het aantal werkdagen.

Kansen

Volgens Jurriën Koops, directeur van brancheorganisatie ABU, betekent de toename van werk voor uitzendkrachten dat er meer kansen zijn voor mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Toch is er volgens hem nog veel onzekerheid bij bedrijven.  

"Daarom kiezen werkgevers vaak voor uitzendkrachten en zzp'ers. Bedrijven willen in toenemende mate flexibele werkgevers", aldus Koops.