De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april waren de prijzen 5,6 procent lager dan een jaar eerder.

De afzetprijzen in de industrie hangen voor een groot deel af van het verloop van de olieprijs, stelt het CBS. Als de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, dan komt de prijsdaling in mei uit op 2,2 procent.

Ten opzichte van april stegen de prijzen in mei met 0,8 procent. Op de binnenlandse markt was de stijging 0,4 procent, op de buitenlandse markt was dit 1 procent.

De olieprijs was in mei weer lager dan vorig jaar, de daling was wel kleiner dan in de vijf voorgaande maanden. North Sea Brent olie kostte bijna 59 euro per vat. Dat is 26 procent minder dan in mei 2014. In april was de prijsdaling op jaarbasis 27 procent.