De binnentankvaart beleeft moeilijke tijden, terwijl er meer lading wordt vervoerd. Dit staat in contrast met de droge ladingvaart waar het juist iets beter gaat.

Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het ING Economisch Bureau.

Tot 2014 werd de aanhoudende nieuwbouw en schaalvergroting van tankers nog redelijk goed door de markt opgevangen, maar door de uitbreiding van tankopslagcapaciteit aan de wal is het evenwicht in de markt verstoord. ''Dit zorgt voor lage vrachttarieven en grotere onderlinge verschillen'', aldus het sectorrapport.

Door de toegenomen overcapaciteit heeft de tankvaart voorlopig te maken met lage bezettingsgraden. Hoge kosten en een bewegelijke markt maken rendabel varen daardoor niet makkelijk, zeggen de economen van ING.

De tankvaartcapaciteit is in tien jaar tijd geëxplodeerd. Tussen 2005 en 2015 nam de Nederlandse vloot in schepen met ruim 40 procent in omvang toe tot 1170 schepen en in capaciteit verdubbelde de vloot door schaalvergroting zelfs ruimschoots.

Maar de ladingstroom groeide slechts met 25 procent. Er zijn geen echte groeimarkten die uitzicht geven op betere benutting.