Energieleveranciers zijn op energieveilingen niet meer gebonden aan een door de veilingmeester vastgestelde minimumprijs, waarvoor zij een energiecontract kunnen aanbieden.

Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgesproken met de energieveilingen.

Consumenten die via deze veilingen willen overstappen van energieleverancier, kunnen hierdoor voortaan kiezen voor een scherper aanbod.

Vorig jaar deed de toezichthouder invallen bij een onbekend aantal aanbieders van energieveilingen. ACM had signalen gekregen van mogelijke misstanden bij die veilingen.

Onderzoek wees vervolgens uit dat er geen sprake was van overtreding van de regels of misleiding van consumenten. Wel moesten de veilingen een aantal zaken in hun veilingproces aanpassen, omdat de concurrentie mogelijk in gevaar kan komen.

Energieveilingen bedienen nu nog maar een klein deel van de energiemarkt en consumenten zijn voor een goedkoop aanbod niet afhankelijk van die veilingen. ACM vond het belangrijk dat er een aantal zaken werden verbeterd voor het geval de veilingen in de toekomst in belang toenemen.