ABN Amro heeft aanwijzingen gevonden dat een medewerker van de bank in Dubai betrokken was bij een ongebruikelijke transactie.

Dat meldt de bank maandag op basis van een intern onderzoek.

De medewerker heeft begin 2014 een bedrag van minder dan 100.000 dollar (minder dan 88.000 euro) ontvangen van een klant. Dit bedrag heeft hij vervolgens via zijn privérekening bij een andere bank overgemaakt naar een rekening van een derde partij.

"De medewerker heeft daarmee in strijd gehandeld met de toepasselijke regels en gedragslijnen", stelt de bank. De raad van bestuur heeft na deze bevindingen besloten de arbeidsverhouding met deze medewerker per direct te beëindigen.

In januari heeft de bank al zes medewerkers in Dubai ontslagen, omdat zij zich niet aan de regels hebben gehouden. Vanwege deze onregelmatigheden heeft de bank een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Klokkenluiders

De bank heeft een eigen onderzoek ingesteld naar aanleiding van meldingen door klokkenluiders. ABN Amro zegt dat het niet mogelijk was om deze transactie zelf op het spoor te komen.

"De transactie werd uitgevoerd via rekeningen bij andere banken waardoor deze op geen enkele manier zichtbaar was, of kon zijn, voor de interne controlesystemen van ABN Amro", aldus de bank.

Klanten

"Er zijn geen gelden van klanten van ABN Amro of andere derden verduisterd en er zijn ook geen klachten of claims van klanten ontvangen. De bank heeft tot op heden zelf evenmin schade of verlies geleden", benadrukt ABN.

Ook de klantenportefeuille van de vestiging in Dubai is opnieuw doorgelicht. Naar aanleiding daarvan is ook de relatie met een aantal klanten beëindigd.

De bank verwacht het volledige onderzoek in de laatste drie maanden van 2015 af te ronden. De Nederlandsche Bank en toezichthouder DFSA in Dubai hebben eveneens onderzoeken ingesteld.