Crowdfunding is een snel groeiende financieringsvorm. Een aantal vragen, tips en feiten op een rij.

Door TQL

Wanneer is crowdfunding interessant?

Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op potentiële investeerders of donateurs die positief staan ten opzichte van uw product of dienst. Vaak zijn dit klanten, vrienden of familie. Zij verwachten uiteraard wel een tegenprestatie. Over het algemeen richt crowdfunding zich op investeringen tot 500.000 euro.

Wat is de omvang van crowdfunding in Nederland?

Crowdfunding blijkt een snel groeiende financieringsvorm in de wereld en ook in Nederland. Een aantal feiten op een rij:

In 2013 werd er wereldwijd ruim 5 miljard dollar gefinancierd via crowdfunding, in 2014 liep dat in Nederland naar 80 miljoen euro. Nederland telt 29 crowdfundingplatforms en neemt daarmee mondiaal de 3e plaats in, na de VS en GB.

Steeds meer crowdfundingplatforms beschikken inmiddels over een ontheffing of vergunning van de AFM. Ook tonen banken en financiële dienstverleners, zoals matchmakers, interesse en ontwikkelt crowdfunding zich tot onderdeel van de financieringsmix van bedrijven.

Dit zijn de belangrijkste:

  • Geldvoorelkaar - ondernemers kunnen zelf het geldbedrag, looptijd en jaarrente bepalen;
  • Crowdaboutnow - voor beginners, maar ook voor gevestigde ondernemers met nieuwe ideeen;
  • Symbid - participanten worden gebundeld in cooperaties, beleggers kunnen instappen vanaf 20 euro
  • Wekomenerwel - ondernemers moeten hun bedrijf ruim voor de startdatum in de markt zetten, zodat naamsbekendheid ontstaat
  • Leapfunder - uitgegeven aandelen worden beheerd door een stichting, investeerders krijgen eerst een obligatie, waarvoor ze gecertificeerde aandelen krijgen wanneer de financiering rond is
  • Share2start - richt zich op ondernemers en sociale projecten met een focus op duurzaamheid en integriteit
  • Oneplanetcrowd - idem
  • Kapitaalopmaat- deelt plannen in 5 risicoklassen; bedragen tussen 25.000 euro en maximaal 2,5 miljoen

Wat is een innovatiekrediet?

Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt. Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet valt binnen het Innovatiefonds MKB+ en is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemers RVO (voorheen: AgentschapNL).

De rente voor nieuwe projecten bedraagt 4,7 of 9,75 procent (2015). MKB-bedrijven kunnen met het Innovatiekrediet 45 procent* van de ontwikkelkosten van een project financieren. Het krediet bedraagt maximaal vijf miljoen euro. Als het project in technische zin mislukt, kan het ontvangen bedrag wordt kwijtgescholden. Slaagt het project, dan moet de lening inclusief rente binnen 10 jaar worden terugbetaald.

Wat kenmerkt een microkrediet?

Een microkrediet is een zakelijke lening van geringe omvang voor startende en bestaande bedrijven. Aanbieder Qredits is een alternatieve financieringsorganisatie, met steun van het Ministerie van EZ, banken en verzekeraars. De rente wordt vastgesteld op basis van de actuele marktrente van vergelijkbare kredieten bij banken, van 7,75 procent (2015).

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemingen in dezelfde branche of in dezelfde regio die het geld voor de financiering bijeen brengen. De kredietunie beheert het geld van kredietverstrekkende ondernemingen binnen de unie en verstrekken het krediet aan kredietbehoevende ondernemingen binnen de unie.

Hierbij treden de participerende ondernemingen vaak als coach op. Zo kan de kans op succes en dus terugbetaling worden vergroot. In principe moeten kredietunies aan dezelfde hoge eisen voldoen als banken.

Om de oprichting van kredietunies te vergemakkelijken is in 2015 een wet voor toezicht op kredietunies aangenomen. Met deze wet hebben kredietunies duidelijke wettelijke kaders gekregen waarmee ze ondernemers van financiering kunnen voorzien.

Inmiddels zijn er in Nederland een aantal kredietunies actief die krediet verstrekken, zoals Kredietunie Bakkerijondernemers, Kredietunie Midden-Nederland, Kredietunie Zeeland,Kredietunie Brabant en Kredietunie Haarlemmermeer, en zijn er nieuwe in oprichting.

Wat is een BMKB?

Een borgstellingskrediet voor het MKB is een gedeeltelijke garantstelling door de overheid in gevallen wanneer aan de bank te weinig zekerheden (qua onderpand, zoals gebouwen of machines) kunnen worden geboden. Hierdoor kunt u als ondernemer bij de bank meer lenen dan u alleen op basis van uw onderpand zou krijgen.

De borgstelling bedraagt 67,5 procent met een maximum van 200.000 euro (2015) voor een bestaand bedrijf. Startende en innoverende bedrijven kunnen extra gunstige voorwaarden krijgen. Het maximumbedrag waarvoor de overheid met het reguliere percentage garant staat, bedraagt 1.500.000 euro.

TQL (The Question Library) is een expertbank met meer dan 21.000 vragen en antwoorden over de dagelijkse bedrijfsvoering, van juridische zaken, marketing & sales en financieën tot strategie & bestuur en HR.