Verladersorganisatie EVO start een helpdesk voor ondernemers die hun goederen naar Groot-Brittannië vervoeren en rond het Franse Calais te maken hebben met situaties die steeds gevaarlijker worden.

Volgens EVO, belangenbehartiger van vijftienduizend handels- en productiebedrijven, moet Europa maatregelen nemen om de problemen op te lossen.

Als de vluchtelingenstroom blijft toenemen en de Eurotunnel in Calais veiligheidsmaatregelen neemt, verplaatst het probleem zich mogelijk naar andere oversteekplaatsen zoals Rotterdam of IJmuiden, vreest de verladersorganisatie.

Dit weekend onderschepte de Britse douane nog vijftig verstekelingen die in Hoek van Holland een vrachtauto in klommen.

Laadruimte

Soms bevinden de verstekelingen zich een dag in de laadruimte, waardoor de bloemen, vleeswaren of andere goederen worden afgekeurd.

''Hierdoor loopt de schade bij sommige bedrijven in de tonnen. Ondernemers zijn vooral in toenemende mate bezorgd omdat zowel chauffeurs als verstekelingen door de oversteekacties gevaar lopen'', aldus de organisatie.

Boete

Een jaar geleden meldde EVO voor het eerst een toename van het aantal meldingen van bedrijven over verstekelingen die in Calais bestel- of vrachtauto’s inklimmen. 

''Soms hangen de vluchtelingen aan het onderstel van de vrachtauto, maar veel vaker dringen ze de laadruimte binnen. Als de Britten de illegalen aantreffen, levert dat een boete op die kan oplopen tot 2.000 pond per verstekeling.''

EVO blijft er ondertussen bij de Britten op hameren om de boetes kwijt te schelden. Verder adviseert de organisatie haar leden om voorlopig niet meer te stoppen vanaf Gent tot aan de tunnel of veerboot.