Bouwend Nederland roept het kabinet op de investeringen in de bouw en infrastructuur weer op een normaal niveau te brengen. 

Door dat te doen, kan het kabinet er voor zorgen dat er op korte termijn minimaal 15.000 banen in de bouwsector terugkomen, zegt voorzitter Maxime Verhagen van de ondernemersorganisatie.

''Een paar jaar geleden is er 500 miljoen euro beknibbeld. Die bezuiniging moet nu teruggedraaid worden", aldus Verhagen.

"Het is op de hele Rijksbegroting van 275 miljard maar een fractie, terwijl investeringen van die omvang een enorm positief effect hebben voor de Nederlandse werkgelegenheid, onze infrastructuur en woningmarkt. Dat geld verdient zich heel snel terug. Hoe moeilijk kan die som zijn?''

Aarzelend herstel

Verhagen spreekt van een aarzelend herstel in de bouw en stelt dat er te veel is bezuinigd op infrastructuur. "Het is goed beleid als het kabinet niet alleen lasten verlicht, maar ook bouw- en infra-investeringen weer terugbrengt op normale hoogte. Niets doen is geen optie, dat zou roofbouw zijn." 

Het kabinet zou er volgens hem goed aan doen economische groei te faciliteren. "Daardoor kan Nederland weer het been bijtrekken. Het geld voor veel andere, maatschappelijk belangrijke zaken moet tenslotte uit die groei komen. Met zo'n herstel van investeringen versterk je de groei en dat is goed voor heel Nederland. We lossen zo allerlei hardnekkige maatschappelijke problemen op."

Daarmee doelt de voormalig CDA-leider op starters die geen betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden, maar ook versleten schoolgebouwen en duurzaamheidsdoelstellingen die niet gehaald worden.

Voorbeelden

Verhagen stelt dat het kabinet weer budget vrij moet maken voor de startersleningen, het verlengen van het lage btw-tarief op het verbouwen en herstellen van bestaande woningen en geld vrijmaken voor renovatie en verduurzaming van verouderde scholen. Andere voorbeelden die Verhagen noemt zijn het ophogen van de schenkingsvrijstelling naar 100.000 euro en een verruiming van de leennormen voor een hypotheek.