Toezichthouder ACM is te streng in het toepassen van sommige mededingingsregels waardoor initiatieven van bedrijven om duurzamer te werken worden tegengehouden.

Dit schrijven werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland en mvo-organisaties Natuur & Milieu, MVO Nederland en de Groene Zaak in een brief die vrijdag is verstuurd naar minister Henk Kamp van Economische Zaken. 

Ze geven het sluiten van de kolencentrales, een maatregel vanuit het Energieakkoord, als voorbeeld. Het sluiten van de energiecentrales moet fors schelen in de uitstoot van Co2 in Nederland, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelde dat dit in strijd is met de concurrentieregels.

Ook de samenwerking tussen supermarktketens om alleen nog diervriendelijk kippenvlees te gebruiken werd als concurrentieverstoring gezien door de toezichthouder.

Drempel 

Bedrijven dreigen terughoudend te worden bij het maken van nieuwe duurzaamheidsafspraken, waarschuwen de organisaties. Zo lijkt de opstelling van de ACM een drempel te worden voor een initiatief om gezamenlijk kinderarbeid in kledingfabrieken in Bangladesh tegen te gaan.

De partijen wijzen erop dat samenwerkingen van bedrijven soms de concurrentieregels overtreden, maar dat er binnen de wetgeving ook uitzonderingen mogelijk zijn op het kartelverbod. 

Ze dringen er op aan dat er vóóraf meer duidelijkheid komt over wat wel en niet kan. De ACM zou bijvoorbeeld voortaan kunnen worden verplicht om bij voorgenomen duurzaamheidsafspraken al een soort zienswijze of richtlijn te geven. Ook willen de ondertekenaars van de brief dat het kabinet de problematiek in Brussel op de agenda zet. Veel regels voor mededinging zijn immers vastgelegd in Europese wetgeving.