De brancheorganisatie van kleine en middelgrote bouwbedrijven MKB Infra wil dat overheidsinstanties sneller hun rekening voor grond-, weg- en waterbouwopdrachten betalen.

De brancheorganisatie van kleine en middelgrote bouwbedrijven MKB Infra wil dat overheidsinstanties sneller hun rekening voor grond-, weg- en waterbouwopdrachten betalen. Dat is de insteek van de club bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op donderdag.

MKB Infra vindt het niet meer van deze tijd dat de rijksoverheid, waterschappen, Prorail, provinciale en gemeentelijke overheden van aannemers eisen dat zij projecten voorfinancieren. Volgens de organisatie spreekt daaruit een ''diepgeworteld wantrouwen'' wat betreft de capaciteiten en de vakbekwaamheid van aannemers.

Voorfinancieren

In de praktijk komt het er op neer dat aannemers drie maanden of langer klussen moeten voorfinancieren. Het benodigde geld moet doorgaans worden geleend tegen een rente van 8 à 9 procent omdat de meeste mkb-ondernemers niet over grote financiële reserves beschikken.

MKB Infra rekende voor dat een mkb-er bij een klus van 500.000 euro 5500 rente betaalt over de voorfinanciering, terwijl die kostenpost voor een gemeente, die goedkoper kan lenen, op 1700 euro zou komen. ''Het is domweg goedkoper om als opdrachtgevende overheid een voorschot te verstrekken in plaats van voorfinanciering van bedrijven te eisen''.

Aanbevelingen

De brancheorganisatie deed een aantal aanbevelingen. Zo zou een aanbestedende dienst slechts zekerheidstelling mogen eisen als die samenhangt met het afdekking van risico's bij de uitvoering van de betreffende klus.

''Mocht er al sprake zijn van een bankgarantie, dan mag deze maximaal 5 procent van de aanneemsom bedragen''. Ook zouden aannemers bij het verkrijgen van een opdracht 10 procent van de aanneemsom betaald moeten krijgen om de aanloopkosten te betalen.