Maritiem concern IHC wil 487 werknemers ontslaan. Daarnaast wil de scheepsbouwer af van een groot deel van zijn inhuurkrachten. 

Dat maakte IHC woensdag bekend. De vakbonden lieten dinsdag al weten te vrezen voor het verlies van honderden banen.

Het concern werkt met 1.127 flexibele krachten. Een groot deel hiervan wordt straks niet meer ingehuurd. Bij het bedrijf werken in totaal drieduizend mensen. IHC wil voor het einde van 2015 de ontslagronde hebben doorgevoerd.

Naast de ontslagen worden twee van de vier scheepswerven in Nederland gesloten. In het buitenland wordt juist meer capaciteit gerealiseerd. 

Doel van de nieuwe strategie is om minder afhankelijk te worden van de volatiele scheepsbouw. IHC wil zich meer gaan richten op technologisch ingewikkelde bagger- en offshore-schepen en op service en verhuur. 

Onder andere de lage olieprijs speelt IHC parten. Bedrijven in de oliesector stellen investeringen in nieuw materiaal uit, waardoor IHC de orders ziet teruglopen. Ook heeft het concern te maken met meer internationale concurrentie.

Kaasschaaf

"Die klap komt hard aan", zegt Piet Verburg van vakbond CNV. "We zagen het werk de laatste maanden al teruglopen. Nieuwe grote orders blijven uit. Dus ja, er was onrust. Maar het doet pijn dat zoveel werknemers, flex én vast, hun baan kwijtraken." 

Volgens Verburg raakt de reorganisatie alle locaties, afdelingen en lagen van het bedrijf. "De kaasschaaf gaat erover, maar het is helaas wel een kaasschaaf die heel dikke plakken snijdt. Omdat er wordt 'gespiegeld' krijgen alle werknemers in alle leeftijdsgroepen ermee te maken. Dat geeft de komende tijd zonder meer veel onrust in het bedrijf. Niemand is zeker van zijn baan. We hebben er bij IHC op aangedrongen dat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen."

Ondanks de grote reorganisatie blijft de CNV-bestuurder ervan overtuigd dat de scheepsbouw in Nederland toekomst heeft. "Sliedrecht en omgeving blijft een regio van bouwers en baggeraars. Maar de scheepsbouw is een grillige markt van grote getallen. Afgelopen jaren ging het uitstekend: er waren grote orders, iedereen kreeg elk jaar een mooie winstuitkering. Nu zit de klad erin, en stevig ook. Maar als de markt aantrekt en er weer een paar grote orders binnenkomen, hebben we meteen weer een ander verhaal."

Triest

Marry van der Stel, bestuurder bij FNV Metaal, vindt het "bijzonder triest" voor de werknemers die getroffen worden door het besluit. De bestuurder zet vraagtekens bij het strategisch beleid van IHC, dat volgens haar "al jaren grote winsten maakt en dat steeds meer productie naar het buitenland verplaatst". Dit zou ten koste gaan van de vaste medewerkers van het bedrijf.

Van der Stel gaat de stukken eerst nog bestuderen, maar vraagt zich al wel af of het grote aantal ontslagen wel nodig is. "Wij leggen ons dan ook niet bij voorbaat neer bij deze genoemde aantallen. Maar ook bij minder ontslagen hoort er een stevig sociaal plan op tafel te komen."