Er zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar 125 nieuwe cao’s afgesloten tussen werknemers en werkgevers. Dit is nog steeds een laag aantal vergeleken met andere jaren, maar het tempo waarin nieuwe cao’s tot stand komen lijkt te versnellen. 

Dit meldt AWVN woensdag. De werkgeversvereniging is als adviseur betrokken bij het merendeel van alle negenhonderd cao’s.

Het aantal afgesloten cao’s is al in heel 2015 laag. In eerdere jaren lag het aantal nieuwe akkoorden gemiddeld op tweehonderd tegen eind mei.

Afgesloten cao's

Bron: AWVN© NU.nl/Shannon Bakker

De gemiddelde loonstijging voor de nieuwe cao’s ligt op 1,59 procent. De gemiddelde loonafspraak beweegt zich al sinds de tweede helft van 2013 rond het niveau van 1,6 procent.

AWVN ziet een bekend patroon ontstaan dat in exportgerelateerde sectoren hogere contractloonafspraken worden gemaakt dan in sectoren die gericht zijn op het binnenland.