Tijdelijke arbeidskrachten zijn relatief vaker slachtoffer van ongevallen op het werk dan vaste werknemers, vooral in de bouw.

Dat constateert de Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie.

Met de kennis van nu en de recente crisis in de bouw, zou je verwachten dat er de afgelopen jaren steeds minder ongelukken op het werk plaatsvinden dan vroeger. Maar dat is niet het geval.

Het aantal ongevallen dat wordt gemeld, is vorig jaar zelfs licht toegenomen. Het aantal steeg van 3475 in 2013 naar 3518 in 2014. Ook het aantal zware ongevallen steeg licht, blijkt uit het jaarverslag van de instantie.

De inspectie stelt dat dit waarschijnlijk komt doordat risicovolle bouwwerkzaamheden steeds vaker uitbesteed worden aan zzp'ers. Vanwege de beperkte marges voor zzp'ers investeren zij vaak te weinig in hun eigen arbeidsveiligheid.

Taal

Ook komt naar voren dat in minstens 12 procent van de gevallen het slachtoffer niet de Nederlandse nationaliteit had. Het gaat hier voornamelijk om Polen en Duitsers. Bij hen speelt een taal- en cultuurprobleem.

Het percentage buitenlandse slachtoffers dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de inspectie bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers uit eigen land.

Veel werk

De inspectie heeft afgelopen jaar opnieuw veel werk gehad. Er werden vorig jaar in totaal 13.665 inspecties, onderzoeken en rapportages uitgevoerd.

Maar de vraag naar toezicht neemt niet af. Integendeel, stelt de instantie. De flexibilisering van de arbeidsmarkt roept nieuwe vragen op als het gaat om arbeidsomstandigheden.