Een controleactie bij verschillende vakantieparken en aspergetelers heeft diverse misstanden aan het licht gebracht die duiden op uitkeringsfraude en uitbuiting.

Dat meldt de Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie.

Bij verschillende vakantieparken in Zeeland trof de inspectie schoonmakers die een uitkering naast hun werk genoten. Ook werd een werknemer uit Irak zonder werkvergunning gevonden, hiervoor riskeert het bedrijf een boete van maximaal 12.000 euro.

Nader onderzoek moet uitwijzen of er  sprake is van (georganiseerde) uitkeringsfraude.

Aspergetelers

Bij aspergetelers in Limburg en Brabant werd langer gewerkt dan wettelijk toegestaan en er werden werknemers aangetroffen die niet mochten werken in Nederland.

De controles van SZW richtten zich op twee sectoren waarvan de instantie vermoedde dat er overtredingen plaatsvonden. In de zomer is het drukker bij vakantieparken en worden de asperges gestoken, waardoor er meer werk is.

De Inspectie ziet dat een deel van de werkgevers, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, naar manieren zoekt om arbeidskrachten zo goedkoop mogelijk in te zetten. Soms maken werkgevers daarbij gebruik van schijnconstructies om bepaalde wetten te omzeilen.

Deze schijnconstructies en zaken zoals werken met een uitkering, illegale tewerkstelling en lange werkdagen zijn signalen die duiden op arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In sommige gevallen wordt de werkgever hiervoor strafrechtelijk vervolgd.