Young professionals in Nederland, die nog aan het begin van hun loopbaan staan, zijn over het algemeen tevreden met hun carrière.

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit, in opdracht van stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl blijkt dat driekwart van de jonge werknemers ‘redelijk tot helemaal tevreden’ is.

De organisaties, die onderzoek deden onder ruim 900 young professionals,  constateerde echter ook dat er ruimte voor verbetering is. "Dertien procent van de deelnemers onder de 36 jaar scoort 'helemaal tevreden'", aldus de onderzoekers.

Tijdelijk contract

Vooral jonge mensen met een tijdelijk contract zijn minder tevreden. Ook valt op dat veel young professionals weinig invloed hebben op het sturen van hun loopbaan en weinig netwerken.

Actief doelen stellen en dat vertalen naar concrete acties blijkt lastig, maar is "cruciaal om bevlogen te blijven" in je werk, zegt onderzoeker Jos Akkermans.

Jonge zzp’ers en ondernemers scoren volgens het onderzoek hoger op bevlogenheid dan jonge professionals met een tijdelijk of vast contract. Maar degenen met een vast contract zijn het meest bevlogen.

Werkdruk

Omdat young professionals relatief snel geneigd zijn om extra taken en projecten op zich te nemen kan de werkdruk die ze ervaren oplopen.

Mentale klachten zijn volgens het onderzoek steeds vaker de oorzaak van verzuim, ook omdat young professionals meer moeite hebben met het nemen van lastige beslissingen of het leveren van emotioneel inspannend werk.