Orderportefeuille bouw licht gedaald in april

De orderportefeuille voor de gehele bouwsector is in april per saldo met een tiende maand afgenomen tot 6,8 maanden.

Dat bleek donderdag uit een meting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In de burgerlijke en utiliteitsbouw nam de orderportefeuille met twee tiende maand af tot 7,3 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw daalde eveneens met twee tiende tot 7,7 maanden, nadat deze in maart met een halve maand was toegenomen. In de utiliteitsbouw daalde de portefeuille met een tiende maand naar 6,8 maanden.

In de grond-, water-, en wegenbouw was wel sprake van een aandikkende portefeuille, met een tiende maand tot 5,5 maanden. Dat kwam volledig op het conto van de wegenbouw, waar de werkvoorraad met een halve maand toenam. De voorraad in de grond- en waterbouw bleef onveranderd.

Van de bouwbedrijven geeft 7 op de 10 aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Een kwart van de bedrijven heeft daar wel last van als gevolg van onvoldoende orders. In totaal omschrijven 6 op de 10 bedrijven de orderpositie als normaal, en een kwart als te klein.

Lees meer over:

NUlokaal adverteren

NUwerk

Tip de redactie