De afgelopen vijf jaar is er bijna 0,5 miljoen vierkante meter aan leegstaande kantoorruimte gesloopt. Dit gebeurt steeds meer om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL.

Slopen van kantoorruimte gebeurt relatief vaak in de kleine steden, hier ging het de afgelopen vijf jaar om 165.000 vierkante meter.

Daarnaast is er 1,8 miljoen vierkante meter aan Nederlandse kantoren getransformeerd, vooral in de grote steden. Ook dit gebeurt steeds meer. Leegstaande kantoren worden dan bijvoorbeeld omgebouwd tot woningen, hotels of winkels. Slechts 18,3 procent van de getransformeerde woningen bevindt zich in de kleine steden.

Dit komt volgens de organisatie doordat er binnen kleine steden minder vraag is naar woningen of hotels. Bovendien voldoet de ligging of de kwaliteit daar niet aan de wensen van de markt.

Restwaarde

Door de ombouwmogelijkheden in vooral de grote steden is de restwaarde van kantoren gestegen van 600 euro per vierkante meter naar 700 euro per vierkante meter. Dit komt doordat marktpartijen meer interesse hebben in de panden. In kleine steden is de restwaarde juist gedaald naar 400 euro per vierkante meter.

Medio 2015 staat er ongeveer 7,1 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte te huur of te koop in Nederland. Bijna een derde hiervan is al langer dan vijf jaar op de markt.

Ondanks de groei van de Nederlandse werkgelegenheid wordt er geen aantrekkende vraag naar kantoren verwacht.  Dit komt door de toenemende automatisering van het bedrijfsleven.