Werkgevers moeten een zero-tolerancebeleid hanteren als het aankomt op pesten op de werkvloer.

Dat laat een woordvoerder van MKB-Nederland en VNO-NCW weten aan NU.nl naar aanleiding van de campagne tegen pesten op het werk die maandag gelanceerd is door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt", aldus de woordvoerder. Een antipestwet, zoals in België bestaat, vindt de organisatie niet nodig. "Het is in de eerste plaats een zaak voor werkgevers en werknemers."

Ook in de campagne van Asscher worden werkgevers en werknemers opgeroepen gezamenlijk ten strijde te trekken tegen pesten op de werkvloer.

Video: Asscher start campagne tegen pesten op werk

Vertrouwenspersoon

Volgens de werkgeversorganisaties is het vooral van belang dat werkgevers een 'open-deurbeleid' voeren. Het moet werknemers duidelijk zijn bij wie ze kunnen aankloppen als ze worden gepest, bijvoorbeeld hun leidinggevende, de HR-manager, een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts.

"Aandacht en oog voor pesten op het werk en een zero-tolerance-aanpak zijn wat ons betreft onderdeel van goed arbeidsvoorwaardenbeleid", aldus de woordvoerder. "Pesten, of het nu op het werk is of elders in de maatschappij, is verwerpelijk en mag niet worden getolereerd."

Het Bredase Amphia Ziekenhuis, waar maandag een gedragscode tegen pesten gelanceerd is, onderschrijft de mening dat pesten op de werkvloer een zaak tussen werkgevers en werknemers is.

"Het begint bij de werknemer, maar die moet dankzij een open bedrijfscultuur weten wie het eerste aanspreekpunt is als hij er niet zelf uitkomt. Dat kan de directe leidinggevende zijn, of een vertrouwenspersoon", aldus een persvoorlichter van Amphia.

Grenzen overschrijden

Middels de gedragscode probeert het ziekenhuis zijn werknemers duidelijk te maken wat normaal gedrag is en wat niet en wat zij kunnen doen als iemand de grenzen overschrijdt.

"We willen dit structureel blijven aanzwengelen", aldus de persvoorlichter. "De aanpak van pesten moet steeds opnieuw op de agenda worden gezet, anders zakt het weer weg."

Ruim een kwart van de Nederlanders is wel eens gepest door collega's of leidinggevenden, zo is gebleken uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het om een half miljoen werknemers.

Pesten op werk heeft een grote impact op de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.