Een zestal Europese oliebedrijven wil een gelijk systeem voor de heffing op de uitstoot van het broeikasgas CO2.

De bedrijven, waaronder Shell, hebben maandag een brief gestuurd aan overheden en de Verenigde Naties met de vraag of de bestaande regelingen kunnen worden gelijkgesteld.

"Onze industrie wordt geconfronteerd met een uitdaging. We moeten aan een grotere vraag naar energie voldoen, maar tegelijkertijd de uitstoot van CO2 verminderen", staat in de brief.

Volgens de concerns neemt een gezamenlijke regeling onzekerheden weg en worden bedrijven daarmee aangemoedigd hun uitstoot te reduceren.

Doelstellingen CO2-uitstoot

Gas

De gasconcerns wijzen daarbij ook op de voordelen van gas. Als gas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit wordt normaal gesproken de helft uitgestoten ten opzichte van kolen. Naast Shell hebben BG, Total, Statoil, Eni en BP de brief ondertekend.

De bedrijven denken dat vaste kaders ook zullen helpen om investeringen in nieuwe technologieën te stimuleren. "Wij roepen overheden op om ons het raamwerk te leveren, en geloven dat onze aanwezigheid helpt bij het vinden van een methode die zowel praktisch als leverbaar is", aldus de topmannen, waaronder de Nederlander Ben van Beurden van Shell.