Etam Groep heeft bij schuldeisers een bedrag van ruim 35 miljoen euro openstaan.

Dat blijkt vrijdag uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren.

Het bedrijf kan een deel van de schuld aflossen na de verkoop van voorraden en winkels aan overnamepartij FIPH bv. Dat zal 12 tot 14 miljoen euro opleveren.

De hoogte van dit bedrag hangt weer af van "mogelijke claims van derden op voorraden en het exacte aantal voort te zetten winkels".

Bod

De curatoren hebben met acht partijen onderhandeld over een doorstart. Uiteindelijk is gekozen voor een consortium van investeerders die samenwerken binnen FIPH bv.

"Bij de keuze voor deze partij hebben de curatoren rekening gehouden met de hoogte van het overnamebod, de financiering, het businessplan en het aantal over te nemen winkels en werknemers."

De curatoren hebben daarnaast met vrijwel alle leveranciers een schikking kunnen treffen. Er wordt 70 procent van de kostprijs betaald voor kleding die vanaf de surseance tot de doorstart is verkocht.

Winkelruimtes

Etam Groep huurt zo'n tweehonderd winkelruimtes bij ongeveer negentig verschillende verhuurders. Onder die groep vallen honderddertig vestigingen van Miss Etam. In de rest van winkels wordt kleding van Promiss verkocht.

Er zijn daarnaast nog ongeveer twintig afdelingen van Promiss in V&D-winkels. De meeste huurovereenkomsten voor de zelfstandige winkelruimtes zijn inmiddels opgezegd. 

Promiss

De zelfstandige winkels van Promiss zullen verdwijnen. Het merk Promiss blijft wel bestaan. Kleding van dit label kan bijvoorbeeld via de webwinkel of via shop-in-shops.

Gedurende de onderhandelingen met verhuurders blijven de winkels open, meldt Roman & Stern Management vrijdag. FIPH bv is onderdeel van dit bedrijf. Onderhandelingen met de verhuurders moeten bepalen op welke locaties de doorstart gemaakt kan worden.

"De eerste verhuurders die zich aanpassen aan de nieuwe realiteit hebben zich reeds gemeld. Dit bepaalt tevens het aantal winkelmedewerkers dat kan starten in de nieuwe organisatie." Daarbij maken zowel medewerkers van Miss Etam als van Promiss kans op een benoeming.

De werkzaamheden in het hoofdkantoor in Zoetermeer gaan verder in afgeslankte vorm. Het personeelsbestand gaat terug naar 125 mensen. Begin 2015 waren er nog tweehonderd mensen aan het werk.

Voorschot

Toen het faillissement werd uitgesproken waren er ongeveer tweeduizend mensen in dienst bij Etam Groep. Daarvan werkten er zeventienhonderd in de filialen, de rest op het hoofdkantoor.

Nadat de loongarantieregeling eind mei afloopt, worden de werkzaamheden van het winkelpersoneel verlengd.

Het personeel heeft in de eerste week van mei een voorschot gekregen. De werknemers ontvingen een maandsalaris en vakantiegeld.

"Het winkelpersoneel ontvangt daarnaast een eenmalige opslag als blijk van waardering voor hun inzet in deze onzekere periode."

Oorzaak

Volgens Roman & Stern Management is Etam Groep "in een opeenstapeling van omstandigheden" terecht gekomen "door jarenlang stijgende huren bij teruglopende passantenstromen, stijgende personeelslasten, een verschuiving van winkelomzet naar het internet en een verhoging van de BTW". 

Het bedrijf wil het tij keren door zich meer te richten op klantenservice, kosten te reduceren, winkels aan te passen en meer in online diensten te investeren. 

De curatoren laten zich nog niet uit over de oorzaken van het faillissement. "Als oorzaken zijn genoemd de algemene teruggang, gemeten in omzet, van de vraag naar dameskleding en de toegenomen concurrentie. In hoeverre deze twee oorzaken ook in deze faillissementen een rol spelen, zal onderwerp zijn van nader onderzoek", schrijven de curatoren. 

Eerder op vrijdag werd bekend dat toezichthouder ACM toestemming geeft voor de doorstart.