Het aantal faillissementen zal komend jaar met 15 procent dalen naar 6.500 failliete bedrijven.

Dit voorspelt kredietverzekeraar Atradius. Bedrijven gaan profiteren van de grotere vraag naar goederen en diensten en een verbetering van de financieringsomstandigheden door de dalende marktrente.

Relatief blijft het aantal faillissementen nog hoog. Voor de crisis in 2007 lag het aantal bedrijven dat over de kop ging 42 procent lager.

In de bouw en de non-food retail blijft het aantal wanbetalingen nog hoog. In de installatiesector stijgt het aantal wanbetalingen zelfs.

Bouwbedrijven 

Volgens Atradius zijn veel bouwbedrijven kwetsbaar doordat ze hebben moeten interen op hun kapitaalbuffers in de laatste jaren. De winstmarges waren voor bedrijven de laatste jaren lager en ze moesten soms zelfs projecten onder de kostprijs aannemen.

De installatiebranche is er het slechtst aan toe. Veel installatiebedrijven hebben de deuren gesloten. “Net als de bouw wordt deze branche getroffen door een tegenvallende productie en een kwetsbare liquiditeitspositie”, aldus Atradius.

Miss Etam 

De faillissementen van Miss Etam en Mexx zijn illustratief voor de situatie in de non-food retail, waar kleding onder valt. Atradius verwacht dat ondanks het stijgen van de consumentenuitgaven het aantal faillissementen in deze branche waarschijnlijk hoog blijft.

Internationaal staat Nederland in de middenmoot met het aantal dat bedrijven dat de deuren moet sluiten. “Nu naast de export de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen toenemen, verbetert het vooruitzicht voor veel bedrijven”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

“De kaalslag van afgelopen jaren heeft er echter voor gezorgd dat veel bedrijven nog kwetsbaar zijn en weinig buffers hebben. Een klein zetje is genoeg om ze over de rand van faillissement te duwen.”