De glastuinbouw moet sneller gebruik kunnen maken van aardwarmte om kassen te verwarmen. 

Dat bepleit landbouworganisatie LTO Nederland.

''Technisch kan het, zo blijkt in de praktijk, en het maakt een besparing mogelijk van een half miljard kubieke meter aardgas per jaar. Financiering en risicoafdekking vormen echter grote knelpunten.''

Bestaande instrumenten moeten daarom beter inzetbaar of geschikt worden gemaakt voor toepassing van aardwarmte of geothermie.

Deze dringende beroep doet LTO Glaskracht Nederland op de Tweede Kamer, die woensdag spreekt over energie. ''Binnen enkele jaren zou met geothermie 10 tot wellicht 20 procent van de kassen in ons land verwarmd kunnen worden'', stelt LTO.

Elf locaties

Op dit moment werkt de glastuinbouw op elf locaties in het land met aardwarmte. Met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is vorig jaar afgesproken dit uit te breiden.

''Doel ervan was jaarlijks vier tot vijf nieuwe projecten uit de startblokken te helpen. Maar het tempo stagneert door onvoldoende eigen vermogen van glastuinders. Bovendien zijn de risico’s onvoldoende af te dekken; banken en andere financiers zijn huiverig om er geld in te steken'', zegt de landbouworganisatie.

Initiatieven

Volgens voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht doen telers al het mogelijke om nieuwe initiatieven van de grond krijgen. ''In de sfeer van garanties, leningen en risicoregelingen en het stimuleren van duurzame energie sleuren we hier nu meer dan een jaar aan. Voor toepassing in de praktijk zijn we echter afhankelijk van overheden, banken, staatssteuntoetsen en politieke wil en noodzaak.''

Nu de gaskraan in Groningen geknepen moet worden en Nederland voor aardgas ook niet afhankelijk wil zijn van Rusland, is geothermie volgens LTO Glaskracht een uitstekende kans om verbruik aan aardgas substantieel te verminderen.