Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar opnieuw licht toegenomen. Tussen 2013 en 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top bij de bedrijven gemiddeld van 19,8 naar 20,9 procent.

Dat blijkt uit onderzoek onder zo'n 250 Nederlandse bedrijven die het zogeheten Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. 

Nederland loopt in vergelijking met het buitenland achter met het aantal vrouwen in de raden van bestuur en in raden van commissarissen. Het streefcijfer in Nederland is dat die voor 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Daar voldoen nog maar weinig bedrijven aan.

De wet die dit regelt, wordt dit jaar door de Tweede Kamer geëvalueerd.

Vrouwen in de top

Bron: Talent naar de Top© NU.nl/Shannon Bakker

'Zet beleid voort' 

De commissie die de vorderingen bijhoudt, drukt de politiek daarom op het hart geen gas terug te nemen bij het stimuleren van bedrijven om meer vrouwen te benoemen op hoge posten in de directie en managementlagen daaronder.

"Hou vol, zet beleid voort en continueer succesvolle bestaande initiatieven", is de boodschap die de commissie aan Den Haag wil meegeven. De cijfers die dinsdag werden gepresenteerd, tonen volgens de commissie aan dat de zelfregulering een "effectief instrument" is voor meer vrouwen aan de top.

De commissie vraagt de politiek verder om te werken aan maatregelen die het makkelijker maken voor ouders om werk met de zorg van een gezin te combineren. Vrouwen zelf zouden daarnaast minder bescheiden moeten zijn en zouden meer kunnen wedijveren om in de top aan de slag te komen, vindt de commissie. 

Betere prestaties 

Ondertekenaars van het Charter Talent presteren naar eigen zgegen beter dan bedrijven die dit niet hebben ondertekend. Bijna 44 procent van de rvb's en ruim 21 procent van de rvc's van de ondertekenaars voldoen al aan het streefcijfer, tegen een kleine 9 en ruim 11 procent bij andere ondernemingen.