Staatsbank ABN Amro gaat waarschijnlijk eind dit jaar terug naar de beurs. Een overzicht van de belangrijkste feiten rond de beursgang.

Het eerste deel van de beursgang van ABN AMRO kan - als de Tweede Kamer ermee instemt - naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Dan wordt begonnen met de verkoop van een eerste tranche van 20 tot 30 procent van de aandelen, met een verwachte opbrengst van 3 tot 4,5 miljard euro.

Hoe duur een aandeel ABN bij de beursgang zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat Financiën rekent met een opbrengst die ten minste zo hoog is als de huidige boekwaarde van ABN van 15,6 miljard euro. Aangezien er 912 miljoen aandelen ABN te verdelen zijn, zou dat neerkomen op een aandeel van rond de 17 euro.

Volgens Financiën is er in de markt veel interesse voor ABN. Institutionele beleggers krijgen voor de beursgang zekerheid over wat zij krijgen en tegen welke prijs. De particuliere beleggers kunnen zich op dag één melden op de beurs. Financiën streeft er naar dat van de eerste tranche aandelen er uiteindelijk 10 procent naar particulieren gaat.

Opbrengst

De opbrengst van de beursgang wordt nu geschat op ruim 15 miljard euro, maar dat is volgens Financiën een conservatieve schatting. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de aflossing van de staatsschuld. Het kabinet kan het geld niet gebruiken voor andere zaken.

Het kabinet nationaliseerde ABN in 2008 voor 16,8 miljard euro. Volgens sommige berekeningen heeft de staat al meer dan 22 miljard in de bank gestoken, volgens andere rekensommen heeft het kabinet meer dan 30 miljard euro moeten uitgeven om ABN overeind te houden.

Aantal jaren

In totaal kan het wel een aantal jaren duren voor de staat alle aandelen ABN heeft verkocht. Als het beursklimaat heel positief blijft, kan het ook sneller, mogelijk al in anderhalf jaar. Na de eerste tranche wordt er zeker honderdtachtig dagen gewacht met een tweede tranche van weer tussen de 20 en 30 procent. De tussenperiodes worden daarna korter: minimaal negentig dagen.

ABN krijgt een beschermingsconstructie tegen ongewenste, vijandige overnames. Zolang de staat de meerderheid van de aandelen heeft, is er sowieso absolute controle. Tot een derde van de aandelen kan de staat een ongewenste overname vetoën. Voor de periode daarna is er een Stichting Administratiekantoor die in 'oorlogstijd' (maximaal twee jaar) in het publieke belang het stemrecht van andere certificaathouders kan intrekken.

De kosten van de beursgang moeten lager dan 1 procent van de opbrengst blijven. Financiën rekent nu met een totaal van 90 miljoen euro. Dat is 0,6 procent van de geschatte beurswaarde.