De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal gedaald als gevolg van lagere prijzen.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Met name de industrieën die olie als belangrijke grondstof gebruiken, verkochten hun producten tegen lagere prijzen. De olieprijzen bereikten in januari een dieptepunt.

In het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet van de industrie met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Waar de prijzen fors daalden, steeg het producentenvertrouwen. Sinds het eerste kwartaal van 2013 zijn ondernemers steeds een beetje positiever, onder meer over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden.

Over de orderpositie zijn de ondernemers iets minder te spreken. De bezettingsgraad behaalde met 81,8 procent het hoogste percentage sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Productie

De gemiddelde productie steeg in die periode met 0,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De productie binnen de transportmiddelenindustrie groeide met ruim 7 procent. De voedingsindustrie deed het daarentegen minder goed en produceerde ruim 6 procent minder.

Het aantal faillissementen bleef volgens het CBS nagenoeg gelijk in vergelijking met de voorgaande twee kwartalen. In de eerste drie maanden van het jaar moesten 116 industriële bedrijven noodgedwongen sluiten. Het aantal faillissementen lag wel 27 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2014.

Vacatures

Binnen de sector zijn er in totaal veertienduizend vacatures bijgekomen in de meetperiode, tegenover tienduizend in het vierde kwartaal van 2014.

Daartegenover werden dertienduizend vacatures vervuld. Het aantal openstaande vacatures aan het einde van het kwartaal kwam uit op 10.800.