De nieuwe eigenaar van Etam Groep, het bedrijf achter de winkelketens Miss Etam en Promiss, eist lagere huren van de verhuurders van winkelpanden.

Als de verhuurders niet akkoord gaan, worden de betreffende winkels niet meegenomen in de doorstart, zo meldt eigenaar Roman & Stern dinsdag in een persbericht over de status van de doorstart.

Ontslagen bij de winkelketens worden dan ook niet uitgesloten. De hoeveelheid winkels waarmee de doorstart wordt gerealiseerd, zal hierbij bepalend zijn.

Volgens het consortium van investeerders beschikt Etam Groep na "enkele substantiële wijzigingen over een goed fundament voor de toekomst". Roman & Stern baseert dit onder meer op de goede relatie met de klantenkring.

Failliet

Etam Groep zou failliet zijn gegaan door jarenlang stijgende huren, terwijl het aantal passanten terugliep. Daarnaast speelden stijgende personeelslasten, een verschuiving van winkelomzet naar het internet en een verhoging van de btw de winkelketens parten.

Etam Groep kreeg op 9 april uitstel van betaling en ging op 21 april failliet. Bij Miss Etam en Promiss werken ongeveer tweeduizend mensen.

Personeel

Het personeel van het bedrijf is dinsdag op de hoogte gebracht van de voortgang van de doorstart. De komende periode worden de plannen en consequenties verder uitgewerkt. 

De doorstart moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).