De Inspectie SZW gaat eind mei en begin juni op kleinere bouwlocaties in het hele land controleren of ladders, trappen en rolsteigers veilig en goed worden gebruikt.

Ondanks eerdere controles blijft het valgevaar in de bouw nog steeds onacceptabel hoog, aldus de voormalige Arbeidsinspectie dinsdag.

Jaarlijks komen er gemiddeld vijf mensen op het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van (meestal) een ladder of steiger.

Bij een soortgelijke actie werden vorig jaar 487 bouwlocaties in verscheidene binnensteden bezocht. Op 397 locaties constateerden de inspecteurs in totaal 642 overtredingen.

Onvoldoende veiligheidsbesef en te weinig kennis van een goede opbouw en gebruik van deze arbeidsmiddelen is volgens de Inspectie een belangrijke oorzaak van het grote aantal overtredingen.

Constateren de inspecteurs valgevaar dan volgt onherroepelijk een boete en worden de werkzaamheden stilgelegd.