Er zijn 446 bedrijven en instellingen failliet verklaard vorige maand, een daling van 198 vergeleken met een maart eerder. Hiermee is het aantal failliete ondernemingen gedaald naar het laagste aantal in vier jaar tijd. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De daling van maart op april is te danken aan het lagere aantal zittingsdagen. In april waren er vier dagen waarop de rechter een faillissement kon uitspreken, tegenover vijf zittingsdagen in maart.

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 105 en 81. In de financiële dienstverlening daalde het aantal faillissementen in april met 25, terwijl het aantal faillissementen in de handel ongeveer gelijk bleef.

De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoort de bouw tot de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet gaan. In april zijn er in de bouw 52 faillissementen uitgesproken, 35 minder dan in de voorgaande maand. Alleen in de specialistische zakelijke diensten, waar onderzoeksbureaus ondervallen, was de daling met 38 groter.

Het driemaandsgemiddelde, dat beter de trends in het aantal faillissementen laat zien, daalde van 534 naar 523. In februari lag het aantal nog op het laagste niveau sinds september 2011.