De export naar EU-landen leverde Nederland in 2013 140 miljard euro op, als de benodigde import eraf wordt gehaald. Deze export zorgde voor 1,4 miljoen voltijdsbanen. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De export naar andere EU-landen is hiermee goed voor een vijfde van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. 

In totaal werd in 2013 385 miljard euro aan diensten en goederen geëxporteerd naar andere landen binnen de Europese Unie. Nederlandse ondernemingen importeerden op hun beurt 245 miljard euro uit EU-landen. 

De zogenaamde wederuitvoer, het importeren en vervolgens exporteren van buitenlandse goederen, vormt verreweg het grootste deel van de Nederlandse export met een waarde van 179 miljard euro. Dit levert relatief wel het minste op voor de Nederlandse economie. 

De export van Nederlandse goederen was goed voor 141 miljard euro. Verder werden er nog eens voor 64 miljard euro aan diensten geleverd aan buitenlandse bedrijven binnen de Europese Unie.