Het advocatenkantoor van Bram Moszkowicz, dat in maart failliet werd verklaard, is deels ten onder gegaan aan "onbehoorlijk bestuur".

Daarnaast waren de financiële problemen van het kantoor te wijten aan het feit dat Moszkowicz uit zijn ambt werd gezet en het bedrijf forse schulden had bij de Belastingdienst.

Dat concludeert de curator van het bedrijf donderdag in zijn eerste faillissementsverslag. Mr. Abraham Moszkowicz bv voldeed niet aan de deponeringsverplichting en de administratieverplichting.

"De bestuurder heeft in die situaties zijn taak onbehoorlijk vervuld en er wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement", zo schrijft de curator.

Zo deponeerde het advocatenkantoor voor het laatst een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel over het boekjaar 2007. Over 2012 en 2013 zijn bovendien geen balans en winst- en verliesrekening op papier opgemaakt en vastgesteld, zoals de wet voorschrijft.

Moszkowicz zelf zegt hierover dat hij de rekeningen van zijn accountant niet meer kon betalen. Over 2011 leed de onderneming een verlies van 118.211 euro en over 2010 een verlies van 633.943 euro.

Belastingdienst

Het faillissement is aangevraagd op aandringen van de Belastingdienst, die momenteel nog een vordering van 88.612,45 euro heeft op Mr. Abraham Moszkowicz bv. Daarop wordt nog bijna 46.000 euro in mindering gebracht dankzij de opbrengst van de verkoop van een pand in Maastricht.

Ook Chatan, de persoonlijke bv van Bram Moszkowicz, werd in maart failliet verklaard. Dit bedrijf had een schuld van 172.941,50 euro bij de fiscus, die ontstaan is door het vrijwel niet afdragen van loonbelasting en verschuldigde omzetbelasting.

Moszkowicz werd in 2012 uit zijn ambt gezet. Cliënten hadden klachten ingediend onder meer vanwege het niet nakomen van toezeggingen. Daarnaast had hij contante betalingen gevraagd. Moszkowicz mag nooit meer aan de slag als advocaat.

Eerder moest de voormalig advocaat, eveneens onder druk van de Belastingdienst, vanwege een forse schuld zijn woonhuis en kantoor in Amsterdam verkopen.

Naast de Belastingdienst vormt de Maatschap Moszkowicz Advocaten, de door Bram Moszkowicz in 2013 verlaten familiefirma, een grote schuldeiser. De maatschap claimt een vordering van 3,5 miljoen euro te hebben op Mr. Abraham Moszkowicz bv.

In april werd bekendgemaakt dat Bram Moszkowicz de politiek ingaat. De voormalig advocaat wordt de lijsttrekker van de politieke partij VoorNederland (VNL) voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.