Een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten is haalbaar.

De Europese Commissie in Brussel heeft goed geluisterd naar de bezwaren die er zijn tegen het bestaande systeem om ruzies te beslechten tussen buitenlandse ondernemingen en nationale regeringen. Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) donderdag in Brussel.

''Het goede nieuws is dat het bestaande mechanisme ten grave wordt gedragen'', aldus Ploumen. Zij boog zich samen met haar EU-collega's over het voorstel van de commissie om het huidige arbitragesysteem, het zogenoemde ISDS, te vernieuwen. Dat ISDS moet onderdeel worden van het geplande vrijhandelsverdrag TTIP.

Onder anderen Ploumen en partijgenoten van de PvdA hadden veel kritiek op ISDS, waarmee buitenlandse firma's een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen. Maar de Europese Commissie wil nu ook transparantere procedures en de mogelijkheid om in beroep te kunnen gaan.

Het is een ''goede eerste stap die in de richting gaat die we willen zien'', reageerde de minister. Zij wacht nu op de concrete uitwerking van de voorstellen uit Brussel.

Ploumen vindt dat er een systeem nodig is om buitenlandse investeerders te beschermen bij internationale handelsverdragen: ''Zij mogen niet beter, maar zeker ook niet slechter worden behandeld dan binnenlandse bedrijven.''

De Europese Commissie wil dat er voor internationale handelsconflicten uiteindelijk een permanente internationale rechtbank moet komen. ''Maar zover zijn we nog lang niet'', aldus Ploumen op de vraag of het zogenoemde Investeringshof zich in Den Haag gaat vestigen.