Voor sociale ondernemingen zou een keurmerk moeten komen. De bedrijven die naast het leveren van een product ook een sociaal doel nastreven, worden daardoor beter herkenbaar.

Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in een zaterdag uitgebracht advies aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor het halen van een keurmerk zou dan aan een aantal eisen moeten worden voldaan.

De SER adviseert verder de instelling van nationaal kenniscentrum op het gebied van sociaal ondernemen. Dat kan leiden tot meer samenwerking, ontwikkeling van kennis.

Vanwege de bijdrage van dit soort bedrijven aan maatschappelijke doelen adviseert de raad aan onder meer overheden, financiers, en brancheorganisaties hen een steun in de rug te geven.

Succesvolle sociale ondernemingen zouden volgens de SER kunnen bijdragen aan het oplossen van lastige maatschappelijke problemen. Het adviesorgaan denkt dan aan problemen op het gebied van milieu, leefbaarheid en het laten meedoen van groepen met een achterstand.

De PvdA is blij met het advies. ''Ook wij hebben eerder op het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Je zou het bijna vergeten in deze tijd waarin bijvoorbeeld banken het tegenovergestelde laten zien. Maar het kan natuurlijk: ondernemen op een sociale manier. En dat verdient onze steun'', zegt Kamerlid John Kerstens.