Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 23 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder.

Dat maakt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) donderdag bekend. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 nam het aantal aanvragen af met 9 procent.

"De situatie voor het kleinbedrijf is in korte tijd sterk verbeterd", aldus Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK. "We zien dat de behoefte aan bijstand in het mkb nu vrijwel op het niveau is van voor de crisis."

De zogenoemde IMK-index, die is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland, toont sinds 2014 een continu dalende trend.

Het IMK bemiddelt bij de Bbz-regeling, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen.