De lonen van werknemers zijn in het eerste kwartaal verder gestegen. Maar door lagere premies voor pensioenen en uitkeringen namen de loonkosten voor werkgevers echter nauwelijks toe.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De in cao's afgesproken lonen lagen in de eerste drie maanden van dit jaar 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. De totale loonkosten stegen slechts met 0,4 procent. Dat is de kleinste toename in vijftien jaar.

De geringe loonkostenstijging komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies zoals die voor het pensioen en de WW.

Loonkosten

In 2006 namen de loonkosten ook al minder toe dan de cao-lonen. Dit kwam toen doordat werkgevers lagere premies hoefden af te dragen voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen.

Gemiddeld zijn de cao-lonen sinds 2011 tussen de 0,9 en 1,5 procent gestegen. Tot halverwege vorig jaar stegen de lonen minder hard dan de inflatie.

Maar sinds het derde kwartaal van 2014 stijgen de cao-lonen weer harder dan de prijzen. De cao-lonen stegen met 1 procent, terwijl de inflatie op 0,9 procent lag.

Doordat de prijzen in januari en februari ongeveer even hoog waren als een jaar eerder, ligt de loonstijging in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2 procentpunt hoger dan de inflatie (0 procent).

Overheid

In alle sectoren zijn de loonkosten in het eerste kwartaal van dit jaar minder toegenomen dan de cao-lonen. Bij de overheid is dat verschil het grootst. De daling van de pensioenpremie is in deze sector even groot als de loonstijging van 1,4 procent. Daardoor blijven de loonkosten bij de overheid even hoog als een jaar eerder.

Industrie

Het cao-loon van de industrietak is met 1,9 procent het hardst gestegen. Dat komt vooral doordat loonafspraken binnen deze bedrijfstak al in 2014 van kracht zijn geworden. De industrie wordt gevolgd door de bedrijfstakken waterbedrijven en afvalbeheer (1,8 procent), vervoer en opslag (1,5 procent) en het onderwijs (1,5 procent).

In de financiële dienstverlening (0,7 procent), landbouw, bosbouw en visserij (0,6) en de energievoorziening (0,6) zijn de cao-lonen relatief het minst gestegen.

In het eerste kwartaal van dit jaar is 65 procent van de cao's afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs, de energievoorziening en de overige dienstverlening. Maar bij het openbaar bestuur en in de handel is slechts minder dan de helft van de cao's rond. Ook in de bouw zijn de meeste cao's al verstreken.