Veel werkgevers laten juristen onderzoeken of het goedkoper is om juist nu al iemand te ontslaan of te wachten tot na 1 juli als er een minder hoge vergoeding betaald hoeft te worden.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs arbeidsjuristen en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten (VAAN). Cijfers zijn er niet, maar volgens de arbeidsrechtadvocaten speelt het nieuwe ontslagrecht nu al een rol.

Het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli ingaat, moet het eenvoudiger en goedkoper maken om mensen te ontslaan. Nu kan de ontslagvergoeding nog oplopen tot vier of vijf ton, maar straks zijn die vergoedingen aan een lager maximum gebonden. 

Het bijhouden van een goed dossier over de desbetreffende werknemer wordt onder de nieuwe regels erg belangrijk. Volgens de juristen heeft de meerderheid van de werkgevers die dossiers echter niet op orde en willen sommigen daarom juist vóór 1 juli al van mensen af. 

Andere werkgevers wachten juist tot de nieuwe regels in werking treden, zodat er minder ontslagvergoeding betaald hoeft te worden. 

'Soepeler ontslagrecht levert 60.000 banen op' | Overzicht: Hervorming ontslagrecht en WW