Investeringen in duurzame energie leveren de komende jaren in Brabant zeker vijfduizend nieuwe banen op. 

Dat beloven de opstellers van het Brabants Energieakkoord, dat vrijdag in Tilburg wordt ondertekend. 

In het akkoord maken diverse partijen uit de provincie afspraken over de vergroening en verduurzaming van de Brabantse economie. Het gaat om een regionaal initiatief, maar de maatregelen liggen grotendeels in lijn met de doelstellingen die in 2013 in het landelijke energieakkoord zijn opgenomen.

Afgesproken is bijvoorbeeld dat er in Brabant tot 2021 zo'n veertigduizend woningen energieneutraal worden gemaakt. En de industrie gaat 10 procent van haar energie opwekken via zonnepanelen. Ook de Brabantse landbouwsector, waterschappen en universiteiten en hogescholen doen mee.

Schaliegasdiscussie

Organisaties als werkgeversvereniging BZW, de Brabantse Milieufederatie en de B5, het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden, hebben maanden aan het akkoord gewerkt. Belangrijke aanleiding om met elkaar om de tafel te gaan vormde de schaliegasdiscussie van de laatste jaren. De gesprekken werden gecoördineerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant.

In meerdere delen van het land worden op regionaal niveau afspraken over de energiehuishouding op papier gezet. Dinsdag werd in dit verband al in Gelderland een provinciaal energieakkoord gepresenteerd. Dat moet komende jaren tot 1.800 extra banen opleveren.