Ministerraad stemt in met meldingsplicht faillissementsfraude curatoren

Curatoren krijgen mogelijk de verplichting om bij een faillissement "onregelmatigheden" te melden bij de rechter-commissaris. Hierna kan een melding of aangifte van de fraude volgen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd een wetsvoorstel van de voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten voor advies naar de Raad van State te sturen, zo meldt het ministerie vrijdag.

De curator heeft nu als taak om de belangen van de schuldeisers te behartigen bij het faillissement van een bedrijf. Vaak is de curator ook de eerste die signalen krijgt dat de administratie niet klopt of dat er goederen ontbreken uit de boedel.

“Door hem meer ruimte te geven om in die gevallen actie te ondernemen, wordt de aanpak van faillissementsfraude effectiever”, aldus het ministerie.

Om de curator meer mogelijkheden te geven ook de fraude op het spoor te komen, worden de informatie- en medewerkingsverplichtingen aangescherpt en verduidelijkt. Zo moet de curator worden ingelicht over vastgoed en tegoeden in het buitenland. 

Hier moet je op letten bij een faillissement | Vijf vragen over faillissementen

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie