Landelijk gezien daalt dit jaar de omzet van kinderdagverblijven met zo’n 2 procent.

Dat stelt het ING Economisch Bureau vrijdag in een rapport. 

Veel failliete opvanglocaties zijn afgelopen jaar na hun bankroet overeind gehouden. De aanbieders hebben in het verleden vaak grote investeringen gedaan, en ze blijven hopen op een kentering. Hierdoor nam het totaal aantal dagopvangen vorig jaar zelfs toe.

Toch is het gebruik van kinderdagopvang in de afgelopen drie jaar afgenomen met 35 procent. Die vraag zal de komende jaren alleen maar onder druk blijven staan, stellen de economen. 

De extra subsidiëring zorgde in eerste instantie voor een kleine groei in het gebruik van kinderdagopvang, maar de daarop volgende overheidsbezuiniging zorgde voor een abrupte vraaguitval. Daarnaast zorgde de toegenomen werkloosheid ook voor minder vraag naar opvang voor kinderen.

De overheid gaf in 2005 nog 700 miljoen euro uit aan subsidies voor kinderdagopvang. In 2011 was dat 2,6 miljard, een verviervoudiging van het bedrag uit 2005. In de jaren daaropvolgend halveerde dat weer tot 1,2 miljard. Ouders en werkgevers moeten daardoor een groter bedrag meebetalen aan de opvang. Het onvoorspelbare overheidsbeleid zorgt voor onzekerheid bij de kinderdagopvangorganisaties.