Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Binnenvaart vervoert meer goederen

Nederlandse binnenvaartschepen hebben meer goederen vervoerd in 2014. Ook de omzet neemt toe, maar het resultaat is nog niet gestegen naar het niveau van voor de crisis.
Door NU.nl/ANP

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2014 werd er in totaal ruim 365 miljoen ton goederen met binnenvaartschepen vervoerd, een toename van 3 procent.

 Een derde van al het goederenvervoer in Nederland gaat nu via binnenvaartschepen. Bijna 80 procent van deze transporten wordt door Nederlandse schippers gedaan. 

De groei is volgens het statistiekbureau bij bijna alle productgroepen zichtbaar. De grootste stijgers zijn het vervoer van zand en grind, andere bouwmaterialen en het containervervoer. Het vervoer van kolen voor energiecentrales en ijzererts daalt en drukt de totale groei.

Ondanks de toename van de hoeveelheid vervoerde goederen, stijgt de omzet nauwelijks. In de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn er veel nieuwe en vooral grotere schepen op de markt gekomen. Die waren al besteld toen in 2008 de crisis uitbrak. De verwachte groei van het ladingaanbod bleef echter uit. De overcapaciteit heeft geleid tot lagere vervoersprijzen, aldus het CBS.

Het is vooral de ontstane overcapaciteit die de omzet drukt, hoewel ook andere factoren een rol spelen bij het bepalen van de vervoersprijs. De hogere omzet in 2011 was toe te schrijven aan de extreem lage waterstanden. Bij lage waterstanden geldt er een laagwatertoeslag en per rit konden schippers minder goederen meenemen. Daardoor steeg ook de prijs per lading.

Binnenvaart laadvermogen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Aanbevolen artikelen