De mogelijkheden voor zzp'ers om een sociale verzekeringen af te sluiten worden als het aan Minister Asscher van Sociale Zaken ligt voorlopig niet uitgebreid.

De regels zoals het UWV deze nu hanteert blijven hetzelfde, omdat de verzekeringen anders te duur worden, schrijft de minister in een brief aan de tweede kamer.

Werknemers die vanuit de Werkloosheidswet  voor zichzelf beginnen kunnen zich binnen dertien weken verzekeren voor de Ziektewet en arbeidsongeschiktheid via het UWV.

Zzp'ers die direct als zelfstandige beginnen, of die te laat zijn met hun aanmelding, kunnen alleen bij particuliere en veelal duurdere verzekeraars terecht. 

Ziekte

Asscher denkt dat een verruiming van deze regels ervoor zorgt dat ondernemers met een ziekteverleden zich gaan verzekeren. Dat zou leiden tot een stijging van de premie voor alle werknemers

De minister vindt, in tegenstelling tot veel belangenorganisaties, dat er genoeg voorlichting is over de mogelijkheden voor verzekeren.

"Daarom ben ik niet van plan om nu aanvullende maatregelen te nemen om de bekendheid van de vrijwillige verzekering verder te vergroten."