Milieuorganisaties hebben na twee jaar onderhandelen een akkoord bereikt over het bijstoken van biomassa in kolencentrales. 

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. 

Door het akkoord komt er een einde aan de impasse over de inzet van biomassa in Nederlandse kolencentrales.

Het bijstoken van biomassa nam de afgelopen tijd af vanwege het vervallen van de subsidie hierop. Het akkoord moet ervoor zorgen dat een belangrijke pijler in het Energieakkoord nu weer in ere hersteld wordt. Milieuorganisaties stelden echter strenge eisen aan de herkomst van de biomassa.  

Organisaties als Greenpeace konden het met de energiebedrijven niet eens worden over welke plantages voldoende duurzaam waren om de producten voor hernieuwbare energie te leveren. Energiebedrijven waren op hun beurt weer bang door strenge eisen subsidies mis te lopen. 

FSC-bossen 

De milieuorganisaties hebben nu afgedwongen dat alleen houtresten en houtafval gebruikt worden, afkomstig van hout waarvan "de vitaliteit versterkt wordt, terwijl de productie van het bos op peil blijft". Dat betekent in de praktijk dat er alleen hout gebruikt wordt uit de meest duurzaam beheerde FSC-bossen. 

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken zorgen de afspraken ervoor dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt van 4,5 naar 5,7 procent. 

Energieakkoord

Volgens Ed Nijpels, die namens de SER de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, stellen we in Nederland nu strengere eisen aan biomassa dan welk ander land ook.

Maar Nijpels zegt dat het belangrijker is dat juridische procedures waar partijen mee dreigden voorkomen zijn en dat met het akkoord voldaan kan worden aan de doelstelling om in 2020 14 procent duurzame energie te gebruiken.