Rabobank moet over de brug komen in een zaak over rentederivaten. 

De rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat de bank schadevergoeding aan een ondernemer moet betalen, omdat die bij het afsluiten niet goed was voorgelicht over de risico's van deze financiële producten.

De ondernemer ging in 2008 twee derivatencontracten aan voor de financiering van een aantal projecten. Hierbij gaven medewerkers van de bank volgens de rechter onvoldoende uitleg aan hun klant, blijkt uit een vonnis, eerder deze maand.

Rabobank moet de ondernemer een voorschot van 250.000 euro betalen. De precieze hoogte van de vergoeding moet nog worden vastgesteld in een schadeprocedure.

Het is niet voor het eerst dat Rabobank vanwege het afsluiten van rentederivaten een tik op de vingers krijgt. Onlangs stelde de rechtbank in Den Haag ook al dat de bank bij een dergelijke zaak zijn zorgplicht had geschonden.

Rabobank en andere banken hangen mogelijk meerdere claims boven het hoofd om rentederivaten die zijn verkocht aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb).