Het Havenbedrijf Rotterdam heeft afgelopen jaar ruim 3 procent meer omzet behaald. 

De winst daalde echter met bijna 5 procent. Dat komt doordat de schulden en daarmee ook de rentelasten zijn opgelopen als gevolg van de forse investeringen van de laatste jaren, meldde het bedrijf donderdag.

De totale opbrengsten kwamen vorig jaar uit op 660 miljoen euro. Er werd een winst geboekt van 215 miljoen euro. Daarvan wordt 89,2 miljoen euro als dividend overgemaakt aan de aandeelhouders. Dat zijn de gemeente Rotterdam (70 procent) en de Staat (30 procent). Vorig jaar bedroeg de winstuitkering 87,4 miljoen euro.

De omzetgroei is te danken aan toegenomen economische activiteiten in de haven. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen namen met 5 procent toe, zowel door uitbreiding als door hogere prijzen.

Havengelden

De omzetgroei is te danken aan toegenomen economische activiteiten in de haven. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen namen met 5 procent toe, zowel door uitbreiding als door hogere prijzen. De havengelden die zeeschepen betalen, lagen 1,2 procent hoger dan in 2013.

De stijging van de havengelden is in lijn met de toename van de overslag in de Rotterdamse haven. Die steeg afgelopen jaar met 1 procent tot een kleine 445 miljoen ton. Er meerden in totaal ruim 29.000 schepen aan in de grootste zeehaven van Europa. Dat zijn er iets minder dan in 2013.

De investeringen kwamen vorig jaar uit op 189 miljoen euro. In 2013 investeerde het havenbedrijf nog een slordige 263 miljoen euro. De daling komt doordat de eerste fase van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is afgerond. De ingebruikname daarvan heeft wel geleid tot hogere beheerskosten en afschrijvingen.