De Europese bankentoezichthouder EBA houdt vast aan regels die de bonussen bij Europese banken stevig moeten inperken.

Speciale toelages, die bonussen vervangen, moeten ook als variabele beloning worden gezien, zo herhaalt de waakhond woensdag.

Daarmee bindt de EBA de strijd aan met vooral Britse banken. Die vervingen bonussen afgelopen jaar op grote schaal door toelages, waarvan de omvang vooraf wordt bepaald. Daardoor horen die beloningen volgens de banken bij het vaste salaris en hoeven ze niet als variabele beloning te worden bestempeld.

Volgens de EBA horen de toelages echter wel degelijk bij de variabele beloningen. Die mogen in principe niet hoger zijn dan 100 procent van het vaste salaris.

Bonus

De toezichthouder gaf verder aan dat de bonusregels ook moeten gelden bij financiële instellingen die niet onder het toezichtsregime voor banken vallen, zoals verzekeraars en vermogensbeheerders. In de Europese regels is dat al vastgelegd. De handhaving van die regels is echter een zaak van nationale toezichthouders, die kunnen besluiten om uitzonderingen te maken.