De Nederlandse export naar Griekenland heeft zich na een forse dip in de eerste jaren van de crisis langzaam hersteld. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

Hoewel het belang van export naar Griekenland ten opzichte van de totale export stijgt, is dit niveau nog altijd lager dan voor de crisis.

Waar het Griekse aandeel in de totale export in 2008 nog 0,8 procent was, was dit vorig jaar 0,5 procent. Het afgelopen jaar werd voor 2,3 miljard euro naar Griekeland geëxporteerd. 

Export

De totale export vanuit Griekenland ontwikkelt zich qua waarde, sinds 2007, sneller dan de Nederlandse of Europese export. In 2014 lag deze waarde in Griekenland 40 procent hoger dan in 2007. In de EU was dit 19 procent en in Nederland 26 procent. 

Toch is de Griekse export de afgelopen jaren iets gedaald en is het exportniveau gering. Zo was de waarde van de Nederlandse export het afgelopen jaar bijna negentien keer groter dan die van de Griekse export. 

De Grieken richten zich met hun export steeds meer op hun buurland Turkije. Het aandeel van Turkije in de Griekse export is in zeven jaar tijd verdrievoudigd tot 12 procent, waarmee het land de belangrijkste exportbestemming is. Opvallend is dat het Duitse aandeel sinds 2007 flink is afgenomen van ruim 11 naar minder 7 procent.

Import

De import vanuit Griekenland is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, meldt het CBS. De import nam tussen 1996 en 2014 af van 0,16 procent van de totale import naar 0,12 procent.

De meest geïmporteerde producten uit Griekenland zijn aardolieproducten, medicijnen en fruit.