Triodos Bank heeft vorig jaar de nettowinst met 17 procent zien stijgen tot 30,1 miljoen euro.

Dat maakt de bank, die zich wil onderscheiden van de concurrentie met duurzaam en transparant bankieren, dinsdag bekend.

De winst werd met 8,3 miljoen euro gedrukt door de verplichte bijdrage die banken moeten leveren aan de redding van SNS Bank.

Triodos kreeg er het afgelopen jaar meer klanten bij, en telt er nu meer dan 530.000. Dat is ten opzichte van 2013 een stijging met 13 procent. Het totaal aan de bank toevertrouwd vermogen (beleggingen en spaargelden) steeg met 10 procent tot 10,6 miljard euro.

De kredietportefeuille groeide met 12 procent. Bijna de helft van deze groei komt uit hypotheken, een markt waarop Triodos nu ruim twee jaar actief is.

De bank probeert hier de verduurzaming van woningen te stimuleren door de rente te koppelen aan de mate waarin woningen energiezuinig zijn: hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de bank steeg met 8 procent tot 704 miljoen euro. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van particulieren die mede-eigenaar van de bank willen zijn en certificaten van aandelen kopen.

Voor 2015 verwacht Triodos Bank dat de kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen met ongeveer 10 procent zullen groeien. Daarbij gaat de bank ervan uit dat ''het langzame herstel van de economie'' dit jaar doorzet.

Triodos rekent ook op een toename van het aantal klanten, met 10 tot 15 procent. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, denkt de bank dat de winst ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2014.