Ongeveer een op de vijf zzp'ers is ontevreden over zijn of haar inkomen. Toch zien zelfstandigen zonder personeel onzekerheid rond werk en inkomen als het meest negatieve aspect van het ondernemerschap.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING onder zo'n honderdtachtig ondernemers.

Financiële redenen zijn voor zzp'ers vrijwel nooit de aanleiding om voor het ondernemerschap te kiezen. Zij zijn vooral op zoek naar vrijheid en willen graag zelfstandig kunnen opereren.

Het aantal zzp'ers is in 2014 met 3,1 procent gegroeid. Achter deze toename gaat een hoge mate van dynamiek schuil, aldus ING. Zowel de instroom als de uitstroom is hoog. Van de in 2007 bij de KvK ingeschreven zzp’ers is na vijf jaar nog 52 procent over. Bijna de helft is dus gestopt.

Doorstroom

Ook de doorstroom is beperkt. Slechts een gering percentage ontwikkelt zich van zzp'er tot zelfstandige met personeel.

Uit gegevens van de KvK blijkt dat inmiddels 51,4 procent van het bedrijvenbestand in Nederland bestaat uit zzp'ers.