Nederlandse voedselproducenten (agrifood) kampen ook dit jaar met de gevolgen van de boycot tegen Rusland. Desondanks voorzien de marktvorsers een "bestendige" groei voor de komende jaren.

Dat meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO donderdag in een rapport over de sector.

Anders dan veel andere sectoren is de agrifood ongevoeliger voor economische groei en veel meer afhankelijk van de export. Juist daar speelt de rol van Rusland de branche parten. Dat er toch groei wordt voorzien is volgens ABN AMRO een logisch gevolg van enerzijds de toename van de wereldbevolking en anderzijds de groeiende welvaart.

Ook zorgt de waardedaling van de euro voor een "boost", zo meent de bank. Over vrijwel de hele breedte van de agrifood (onder meer groente, fruit, vlees, pluimvee, zuivel) voorziet ABN AMRO een toename in de komende jaren.

Dat ligt anders voor de Nederlandse tabaksindustrie. Die kampt volgens de bank met de gevolgen van de sluiting van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom, waarmee de totale tabaksindustrie praktisch opdroogde. Het effect van de sluiting laat zich ook de komende jaren voelen, is de verwachting.

Drankenindustrie

Ook de drankenindustrie vertoont al jaren een overwegend beeld van krimp. Door de economische crisis gaven consumenten minder geld uit aan (alcoholische) dranken. Daarnaast drinken Nederlanders vaker (kraan)water. Maar met de aantrekkende economie zal de drankenindustrie wel weer groei vertonen, zo verwacht ABN AMRO.